วิธีแทงมวยเดี่ยว

ขั้นตอนการแทงมวยเดี่ยว

1. กดเข้าที่เมนูมวยไทย (1) แล้วกดเลือกที่รายการวันนี้

2. กดเลือกราคาคู่มวยที่ต้องการแทง (2) ใส่ยอดเงินที่ต้องการแทง แล้วกดแทง (3)

3. รายการแทงเรียบร้อยกด OK (4) ตรวจสอบรายการแทง (5)